Týdenní rozvrh - nové možnosti

Jedním z nejdůležitějších požadavků na ideální systém návštěv by měla být flexibilita a přizpůsobení vašim potřebám.

Program vám poskytuje plnou flexibilitu při naplánovaní návštěv pacienta.To znamená, že máte k dispozici:

  • možnost nastavit konkrétní časy příjmu pro každou z vašich ordinaci,
  • poskytování hodin online podle vaší volby v rámci konkrétní ordinaci,
  • možnost nastavení opakované návštěvy pacienta.

Jak nastavit týdenní rozvrh?

 
14

15

V zobrazení dne a týdne jsou týdenní grafiky označeny barvami - jiná pro každou adresu. Chcete-li přidat návštěvu mimo nastavené termíny, stačí kliknout na "bílé" pole s termíny. Nezapomeňte, že pokud necháte volnou přestávku mezi zadaným pacientem a týdenním rozvrhem, pacient od známého lékaře se nepřihlásí. U těchto pacientů mohou být k dispozici pouze ty hodiny, které jsou zahrnuty do týdenního rozvrhu.

 

Kategorie: Nastavení kalendáře