Jak nastavit kalendář DocPlanner?

Nezapomeňte nastavit pracovní dobu, abyste pacientům umožnili rezervovat návštěvu online.

1. Přejděte na nastavení a vyberte kartu "Kalendáře"

1

2. Pak vyberte ”Přidat pracovní dobu”

2

3. Vyberte služby, které si pacienti budou moci rezervovat.Pokud plánujete provádět změny v pracovní době v určitý den, přejděte nové termíny do sekce “Výjimky”

5

Kategorie: Nastavení kalendáře