Úvod

Trh soukromých zdravotních služeb se neustále rozšiřuje. Společně s trhem roste také konkurence. Velká zdravotnická zařízení a malé ordinace se musely naučit používat různé formy propagace k přilákání a udržení svých pacientů.

Jaká je úloha marketingu pro lékařeské ordinace? 

Lékařská profese je velmi důležitá a těší se důvěře společnosti. Marketing pro ordinace by se z tohoto důvodu neměl zaměřovat na křiklavou reklamu adresovanou široké veřejnosti. S velkou pravděpodobností to nebude mít požadovaný efekt. Dokonce může mít taková reklama  negativní vliv.

Klasická reklama, jaká se využívala dříve, již nefunguje. Informace o službách nabízených danou ordinací je nutné dostat přímo k pacientovi. 

Co je pro pacienty důležité?

Průzkumy veřejného mínění ukázaly, že častá převaha soukromého zdravotnictví je založena na atmosféře, pozorné obsluze, angažovanosti lékařů, modernějším vybavení a úctě k pacientům. Při posuzování znalostí a kompetencí lékařů jsou Češi méně jednotní. V zásadě poukazují na to, že ve veřejném zdravotnictví pracují zkušenější lékaři. Co je pro pacienty ale opravdu nejdůležitější? 

Výzkum provedený portálem ZnamýLékař.cz ukázal, že Češi při výběru lékaře berou ohled na dvě klíčová hlediska: názory na lékaře (69 %) a jeho zkušenosti (62 %).

Jak pacienti hledají svého lékaře?

Pacienti se rozhodují na základě několika kritérií: 

  • Specializace - pacienti hledají specialistu, který jim pomůže s konkrétním zdravotním problémem nebo onemocněním.
  •  Dostupnost - pacient hledá lékaře, pkterý je blízko a ke kterému se dá snadno objednat.
  •  Cena - důležitým kritériem pro výběr lékaře je samozřejmě také cena. Zejména to platí pro velká města, kde si pacienti mohou vybrat z většího množství lékařů a specialistů.
  • Kvalita - před návštěvou lékaře nejsou pacienti většinou schopni objektivně posoudit jeho kvalitu, proto se řídí názory a doporučením jiných pacientů. Čím více spokojených názorů a recenzí lékař má, tím je větší pravděpodobnost, že si ho vyberou i ostatní.

 

Jak předat informace pacientům? Jak se prezentovat online a budovat tak svoji image odborníka? Jaké jsou metody a nástroje? A především, jak dostat informace k pacientům a k široké veřejnosti? 

Internetová stránka je základ. Ale co dál?

Lékař se na internetu může zviditelnit různými způsoby. Nejjednodušším z nich je vytvoření vlastní internetové stránky. Je to však jen začátek. Pokud si stránku založíte s konkrétním cílem (například zisk nových pacientů nebo rozšíření povědomí o ordinaci), samotné její založení nestačí. 

Internetové stránky pomáhají s propagací a zviditelněním ordinace. Je ale důležité propagovat a zviditelnit samotnou stránku. Proč? Většina pacientů hledá svého lékaře prostřednictvím internetových vyhledávačů (Seznam, Google).

Představte si, že provozujete soukromou dermatologickou ambulanci v Brně. Pacient s bolestivým ekzémem nenapíše do vyhledávače název ordinace, protože ho zatím nezná. Zadá heslo „dermatolog Brno“ a prochází výsledky zobrazené na prvních pozicích. Výsledky vyhledávání nejsou seřazeny náhodně! Na první pozice se dostanou pouze stránky s nejlepším vedením a propagací.

SEO aneb cesta na první pozice

SEO je zkratka pro Search Engine Optimization (optimalizace pro vyhledávače). Je to souhrnný název pro širokou škálu aktivit, které optimalizují stránky pro internetové vyhledávače a posunují je tak na lepší pozice ve výsledcích vyhledávání.

Algoritmus vyhledávače Google určující pozici stránky je velice složitý, komplexní a podléhá neustálým aktualizacím a úpravám. Poslední zásadní změnou bylo upřednostnění webů, které jsou přizpůsobeny pro zobrazení na mobilních zařízeních. Spekuluje se, že o pořadí stránek rozhoduje mnoho různých faktorů. Dostat se na první příčky není vůbec snadné.

Zkuste Adwords!

Google Adwords je další z řady nástrojů, který můžete využít k podpoře Vaší stránky. Jedná se o placená reklamní sdělení, která se v Googlu zobrazují nad výsledky vyhledávání a jsou označeny žlutou značkou.

Jejich fungování je prosté. Platí se za počet přesměrování („prokliků“) na určitou stránku. Algoritmus vyhledávače Google tuto reklamu zobrazí uživatelům, pro které by mohla být zajímavá. Za každé kliknutí majitel stránky platí.

Kromě klíčových slov můžete svoji reklamu blíže specifikovat také pomocí demografických nebo geografických kritérií.

Velkou výhodou Adwords je absolutní kontrola nad výdaji. Každé kliknutí má přesně stanovenou cenu a platíte pouze za pacienty, kteří na naše stránky opravdu přijdou. Nevýhodou je finanční náročnost. Hesla obsahující lékařské specializace jsou poměrně drahá a ve velkých městech může cena za kliknutí být až 200Kč.

Získání dobré pozice a vedení reklamní kampaně pomocí Adwords může být pro nezkušeného uživatele složité. Realizaci celé kampaně je možné svěřit do rukou profesionálů z marketingových agentur. 

Placené reklamy Seznam.cz se nazývají Sklik a fungují velmi podobně.

Content marketing

Poměrně novou metodou propagace je právě content marketing. Content marketing je založen na vytváření a publikování kvalitního obsahu. Například sem patří psaní článků do místních novin nebo vedení blogu pro pacienty.

Pokud máte příležitost, publikujte své názory a rady v lokálních médiích, internetových poradnách pro pacienty nebo formou článků. Takto investovaný čas se Vám vrátí několikanásobně. Začnete být vnímán jako odborník na danou problematiku nejen v očích pacientů, ale i u široké veřejnosti.

Buďte tam, kde jsou pacienti!

Vhodným řešením jsou internetové portály, které navštěvuje velký počet pacientů. Portály poskytují nástroje, které umožňují pacientům domlouvání návštěv online. Lékař tak může přesně určit počet pacientů získaných tímto způsobem.

ZnámýLékař.cz se řadí mezi nejnavštěvovanější portály českého internetu. Pacienti zde hledají lékaře, objednávají se k nim do ordinací a následně zde mohou sdělit své dojmy z návštěvy.

Průměrně se k lékaři, který používá online kalendář návštěv, objedná 23 pacientů měsíčně. Objednací systém je výhodný i pro takové lékaře, kteří nové pacienty nehledají, ale chtějí pouze zlepšit chod své ordinace. Automatické objednávání 24/7 a také upomínací systém SMS ušetří lékaři až 30% času.

Měsíční návštěvnost portálu je 800 000 pacientů!

Pár vět závěrem

Provoz ordinace je byznys jako každý jiný. Měl by lékaři především přinášet zisk.

Do propagace ordinace se nepouštějte bezhlavě. Všechny aktivity by měly být předem promyšlené. Před začátkem kampaně si stanovte, co je jejím cílem a jak budete výsledky měřit. Pamatujte, že pokud chcete zviditelnit Vaši ordinaci, všechny aktivity by měly být zaměřeny na pacienty a jejich potřeby.